maj 23, 2018

INTEGRITET

Integritetspolicy enligt Dataskyddsförordningen (personuppgiftslag)

Vi på Sigtuna Yoga Center (SYC) vill härmed informera våra medlemmar/kunder om att vi enbart behandlar de personuppgifter som är nödvändiga för verksamhetens ändamål.

TouchUp – bokningssystem

Följande uppgifter handhar vi i samband med bokning av klasser i vårt bokningssystem TouchUp:

  • för- och efternamn
  • e-postadress
  • mobilnummer
  • kundnummer
  • betalningsuppgifter som lämnas i samband med autogiro behandlas av Bankgiro Centralen samt köp via hemsidan registreras i TouchUp.

Våra kunder har tidigare vid registrering fått lämna uppgifter så som postadress, födelsedatum samt kontakt till en anhörig – vi vill informera att dessa är nu borttagna från vårt bokningssystem.

I TouchUp lagras numera medlemmarnas/kundernas namn, efternamn, telefonnummer, mailadress, hur många samt vilka pass/workshops/föreläsningar/events man har deltagit i och vilka man uteblivit från, alla köp som görs via Sigtuna Yoga Centers hemsida. Vi lägger även in i TouchUp alla köp som görs via iZettle på plats i studion.

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar och statistik.

Syftet med ovan är:

  • Tillhandahålla specialerbjudanden;
  • Möjliggöra kommunikation med dig som kontoinnehavare via e-post, telefon eller SMS/MMS; samt
  • Möjliggöra personliga erbjudanden, marknadsföring och event-inbjudningar via telefon, e-post samt SMS/MMS.

MAILCHIMP – MAIL PROGRAM

Vi använder oss av ett mailsystem, MailChimp, där vi lagrar medlemmarnas/kundernas mailadresser för nyhetsbrev.

FORTNOX – EKONOMISYSTEM

Vår ekonomi stöds av ett bokföringsprogram Fortnox, där uppgifterna av våra 6 och 12 månaders medlemmar som namn, efternamn och kontonummer lagras i syftet för månadsbetalningar via autogiro och faktura.

SYC ansvarar för att våra medlemmars/kunders personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

SYC kommer på medlemmars/kunders begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

I enlighet till GDPR lagen kommer alla uppgifterna lagras i våra system så länge som man är medlem/kund hos oss eller 10 år efter första besöket. Om medlemmar/kunder ej önskar vara kvar ber vi Er vänligen meddela oss.

Tveka inte att kontakta oss med frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av personuppgifter eller om för att begära ett registerutdrag.